2014


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2014. Äldre remissvar finns under Arkiv remissvar.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Riksarkivet: Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar

BFN:s remissvar

Förslaget  (2014)
Promemorian (2014)

Finansdepartementet: En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

BFN:s remissvar

SOU 2014:57 (2014)

Finansdepartementet: Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

BFN:s remissvar
 

Slutbetänkade  (2014)
Rättelseblad 

Finansdepartementet: Promemoria Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Justitiedepartementet: FAR:s promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens jävsbestämmelser

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Justitiedepartementet: Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

BFN:s remissvar

SOU 2014:22 (2014)

Justitiedepartementet: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

BFN:s remissvar

Förslaget (2014)

Justitiedepartementet: Promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)