Övriga vägledningar

BFN:s brevsvar

BFN har svarat på ett antal frågor om tolkningen av reglerna i vägledningarna. Då dessa frågor och svar är av intresse för en bredare krets finns svaren publicerade på vår webbplats. Svaren gäller under de förutsättningar som anges i den enskilda frågan.

BFN:s brevsvar
 

Vägledning till

Vägledning

Läs mer om vägledningen

Beställ i tryckt format

BFNAR 2013:2

Bokföring

Information om Bokföring

FAR

BFNAR 2006:11

Gränsvärden

Information om Gränsvärden

FAR

BFNAR 2003:2

Redovisning av fusion

Information om Redovisning av fusion

FAR

BFNAR 1999:1

Fusion av helägt aktiebolag

Information om Fusion av helägt aktiebolag

FAR