Aktiebolag

Bokföringsskyldighet

Ett aktiebolag blir bokföringsskyldigt den dagen det registreras hos Bolagsverket.

Bokföringsskyldigheten innebär att aktiebolaget ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring. 

Vägledningen Bokföring
Frågor och svar om bokföring
Frågor och svar om arkivering

Årsredovisning

Årsredovisningen i ett aktiebolag ska upprättas enligt ett K-regelverk. Många aktiebolag som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Väljer bolaget att inte tillämpa K2 ÅR, eller är bolaget ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).


K2 – Årsredovisning i mindre företag
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om K2 Årsredovisning
Frågor och svar om K3 Årsredovisning och koncernredovisning
Information om K-regelverken

Associationsrätt

Regler om företagsformen aktiebolag finns i aktiebolagslagen. I den lagen finns också regler om t.ex. värdeöverföring, kontrollbalansräkning och revision.

Aktiebolagslagen

Mer information

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för aktiebolag.

Om aktiebolag på Bolagsverkets webbplats
Om att ta fram och lämna in en årsredovisning för aktiebolag på Bolagsverkets webbplats
Om aktiebolag på verksamt.se