Uttalanden


Här hittar du BFN:s uttalanden. 

Du kan ladda ner (pdf) eller skriva ut uttalanden eller beställa dem i tryckt version från FAR.
 

Uttalande

Uttalande i pdf

BFNAR 2012:4

Uttalande om byte mellan K-regelverk

BFNAR 2007:4

Uttalande om definitioner och begrepp

BFNAR 2004:2

Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFNAR 2002:12

Uttalande om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

BFNAR 2002:6

Uttalande om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning

BFNAR 2002:3

Uttalande  om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:2

Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2002:1

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

 

Mer information om vår normgivning

Vår normgivning består bl.a. av allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vi ger sedan december 2001 ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

En mer utförlig beskrivning av vår normgivning finns under menyn Om Bokföringsnämnden. Där behandlas bl.a. de allmänna rådens och vägledningarnas status.

I vissa av BFN:s uttalanden är hänvisningar till lag eller BFN:s allmänna råd inte uppdaterade. BFN kommer att se över dessa uttalanden.