Allmänna råd utan vägledning eller uttalande


Här hittar du de allmänna råd som det inte finns någon vägledning eller något uttalande till.

Om det finns en konsoliderad version är det den som presenteras. En konsoliderad version innehåller dels de allmänna råden dels alla ändringar.
 

Allmänna råd

Allmänna råd i pdf

BFNAR 2019:3

Bokföring i konkurs

BFNAR 2012:3

Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering