Redovisningsregler

Här hittar du våra vägledningar, uttalanden och allmänna råd. Du hittar även bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Information om bokföringsskyldighet, bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Vad gäller för…

Information om nya och ändrade regler från BFN hittar du under Senast beslutade redovisningsregler.  

En beskrivning av BFN:s normgivning finns under Om Bokföringsnämnden.