Vill du arbeta som redovisningsexpert på Bokföringsnämndens kansli?


Till vårt kansli i Stockholm söker vi en redovisningsexpert. Befattningen är en attraktiv möjlighet för dig som vill påverka utvecklingen av god redovisningssed. Eftersom kansliet är litet är arbetsuppgifterna varierande och du kommer att få hugga i där det behövs. Men du har också möjlighet att påverka arbetsuppgifterna utifrån dina intressen.

Kansliets arbete består bl.a. av att ta fram redovisningsnormer för de icke-noterade företagen och att anpassa normerna till nya förutsättningar, t.ex. ändrad lagstiftning eller ny teknik. Arbetet innebär också att svara på frågor från företag, redovisningskonsulter och revisorer, att besvara remisser från departement och myndigheter och att informera om god redovisningssed och vår normgivning, t.ex. på vår webbplats. Ibland begär domstolar att nämnden ska yttra sig om vad som är god redovisningssed i en viss fråga. BFN har ofta en expert med i offentliga utredningar eller i myndighetssamarbeten som rör redovisningsfrågor. Just nu deltar vi i arbetet med att skapa förutsättningar för digitala årsredovisningar och för det kommande arbetet med SBR, Standard Business Reporting. Kansliet deltar också i internationellt samarbete på redovisningsområdet.

Du kommer att arbeta med många av ovanstående arbetsuppgifter, en del beroende på din bakgrund och dina intressen. Du kommer också att arbeta med en kommande översyn av såväl K2- som K3-regelverket och kan därför räkna med att få djupa kunskaper om dessa regelverk.

Kvalifikationer

Du har relevant utbildning och erfarenhet av arbete med kvalificerade redovisningsfrågor kopplade till BFN:s regelverk. En lämplig bakgrund är t.ex. erfarenhet av arbete på revisions- eller redovisningsbyrå eller inom den akademiska världen. Har du djupare kunskaper i något specifikt redovisningsområde, t.ex. K3, IFRS, koncernredovisning, redovisningsteori eller sambandet mellan redovisning och beskattning är det meriterande. Kanske har du också ett intresse för digitalisering av finansiell information.

Du föredrar ärenden för nämnden, skriver förslag till normgivning och har kontakter med privata och statliga organisationer. Du bör därför vara analytisk, ha hög integritet och förmåga att föredra och skriva tydligt och begripligt i komplicerade frågor på svenska. Du behöver också vara intresserad av och ha förmåga att gå in på djupet i komplicerade frågor och kunna väga olika intressen mot varandra på ett neutralt sätt. Mycket av kansliets arbete bedrivs i projektform. Du behöver därför ha lätt för att samarbeta.

Du som är auktoriserad revisor kan ansöka hos Revisorsinspektionen om att behålla titeln under din anställning hos BFN.

Om BFN

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet med ansvar för att utveckla god redovisningssed. BFN:s beslut fattas gemensamt av nämndens ledamöter. Dessa utses av regeringen och kommer från både privata och statliga organisationer. BFN:s kansli ansvarar för den löpande verksamheten och förbereder ärenden inför nämndens sammanträden. På kansliet arbetar för närvarande fem personer

Kansliet håller till i centrala Stockholm och är samlokaliserade med Finansinspektionen. Vi är angelägna om att kunna erbjuda en god balans mellan arbete och privatliv.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om befattningen, kontakta BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem 08-408 98 980 eller redovisningsexpert Anna Ersson 08-408 98 975. Vi tar gärna emot samtal av dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att skicka Din ansökan till bfn@bfn.se eller till Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 Stockholm, senast den 23 mars 2020.