Remiss redovisning av fusion


BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 15 oktober 2019.

Förslag på allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion
Konsekvensutredning
Remissbrev