Blanketter m.m.

 


Dagboksblad

Dagboksbladen kan skrivas ut och användas av den som bokför manuellt.

Dagboksblad med 6 kolumner A4-format
Fortsättningsblad A4 om du behöver fler kolumner (tejpa ihop till höger)

Dagbokblad med 11 kolumner förstoras lämpligen till A3-format
Fortsättningsblad A3 om du behöver fler kolumner (tejpa ihop till höger)

Observera att det inte är tillåtet att bokföra i ett program där registreringen kan ändras i efterhand, till exempel Excel.


Förenklat årsbokslut Enskilda näringsidkare

Blanketten används när ett förenklat årsbokslut upprättas i en enskild näringsverksamhet. Den kan också användas när en öppningsbalansräkning upprättas.

Blanketten (SKV 2150) kan du ladda ner på Skatteverkets webbplats.

Blanketten Förenklat årsbokslut på Skatteverkets webbplats


Bokslutsunderlag för enskilda näringsidkare

Bokslutsunderlagen kan vara till hjälp när det förenklade årsbokslutet upprättas.

Bokslutsunderlagen kan du ladda ner på Skatteverkets webbplats.

Bokslutsunderlag på Skatteverkets webbplats


Exempel på årsredovisningar

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar som är upprättade enligt K2. 

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats