Coronafrågor

Eftersom det är fråga om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, dvs. inte ett bidrag, medför det inte någon särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter men till ett lägre belopp.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna om nedsättning träder i kraft den 6 april och innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Nedsättningen innebär att du enbart betalar ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För den del av ersättningen som överstiger 25 000 kronor betalas arbetsgivaravgifter på vanligt sätt.

Du kan läsa mer om de sänkta arbetsgivaravgifterna och hur du begär dem på Skatteverkets webbplats.

Samlad information för företag med anledning av coronaviruset på Skatteverkets webbplats

Stödet för korttidsarbete bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Korttidsarbete (kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Du kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från 7 april. Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det påverkar inte heller hur du ska redovisa i arbetsgivardeklarationen.

Du kan läsa mer om stödet för korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

Frågor och svar om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats

Kompensationen för höga sjuklönekostnader bokförs som en övrig rörelseintäkt.

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om de är särskilt höga. Det här görs i vanliga fall automatiskt en gång om året och kompensationen är begränsad. Nu har regeringen beslutat att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader ska få ersättning för hela kostnaden under månaderna april och maj.

Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Du ersätts sedan via skattekontot.

Du behöver inte ansöka särskilt om det här. Redovisa den utbetalda sjuklönen under april och maj i de arbetsgivardeklarationer som du lämnar för de månaderna. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter skyndsamt betalar ut ersättningen till företaget.

Du kan läsa mer om kompensationen för höga sjuklönekostnader på Försäkringskassans webbplats.

Frågor och svar för arbetsgivare på Försäkringskassans webbplats