Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Coronavirusets effekter – att tänka på när årsredovisningen upprättas

Information om balansräkningen, upplysningar om väsentliga händelser m.m.

Coronavirusets effekter – att tänka på när årsbokslutet upprättas

Information om balansräkningen och upplysningar om väsentliga händelser.

Frågor och svar om kontrollbalansräkning

Aktiebolag kan komma i ett läge när styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning. Under Frågor och svar hittar du information om kontrollbalansräkning.

Information från andra myndigheter med anledning av coronaviruset

Hos bland annat Bolagsverket, verksamt.se och Skatteverket finns information för företag. Du kan också hitta information hos olika branschorganisationer och programvaruleverantörer.

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i K2/K3 Årsbokslut.

Nya regler om bokföring i konkurs

BFN beslutade den 6 december 2019 om det nya allmänna rådet (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs.

Får en fastighet som saknar taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?

Under Frågor och svar finns nu svar på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2.

Yttrande till Skatterättsnämnden

BFN beslutade den 25 oktober 2019 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden om upplupet anskaffningsvärde.

Brevsvar om byte från K3 till K2, komponentuppdelning och avskrivningar

BFN har fått fråga om en bostadsrättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponentuppdelningen och avskrivningarna påverkas vid övergången till K2.

Remiss bokföring i konkurs

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs.

Remiss redovisning av fusion

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning.

Länkar