Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Regeringen beslutade den 30 april att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen.

Redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

BFN har kommit fram till att ändringar av det slag som efterlysts vad avser bostadsföretags värdering av bostadshus inte skulle vara förenliga med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv.

Information från regeringen med anledning av coronaviruset

På regeringens webbplats finns två samlingssidor med information om regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Svar på aktuella frågor

Under Frågor och svar finns nu svar på frågor om bokföring med anledning av coronaviruset och frågor om underskrift av årsredovisning och årsbokslut.

Coronavirusets effekter – att tänka på när årsredovisningen upprättas

Information om balansräkningen, upplysningar om väsentliga händelser m.m.

Coronavirusets effekter – att tänka på när årsbokslutet upprättas

Information om balansräkningen och upplysningar om väsentliga händelser.

Frågor och svar om kontrollbalansräkning

Aktiebolag kan komma i ett läge när styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning. Under Frågor och svar hittar du information om kontrollbalansräkning.

Information från andra myndigheter med anledning av coronaviruset

Hos bland annat Bolagsverket, verksamt.se och Skatteverket finns information för företag. Du kan också hitta information hos olika branschorganisationer och programvaruleverantörer.

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i K2/K3 Årsbokslut.

Nya regler om bokföring i konkurs

BFN beslutade den 6 december 2019 om det nya allmänna rådet (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs.

Får en fastighet som saknar taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?

Under Frågor och svar finns nu svar på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2.

Länkar